Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας
Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Video

"Τα παιδιά νικάνε"
Ο Δημήτρης σκοράρει για τα παιδιά με αυτισμό!
Συναυλία Locomondo

Πρόγραμμα Εθελοντισμού

Θεατρική Παράσταση

Εγκαίνεια χώρου στους Μανιάκους Καστοριάς