Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας
Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2009

Ευχαριστούμε για την εξόφληση της συνδρομής σας!

Η Εταιρεία Προστασίας Ατόμωνμε Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς σας ευχαριστεί θερμά για την εξόφληση της συνδρομής σας.


Μία απόδειξη καταβολής του καταβληθέντος ποσού θα σας αποσταλεί ταχυδρομικά στη διέυθυνση που δώσατε.

Ευχαριστούμε για τη δωρέα!

Η Εταιρεία Προστασίας Ατόμωνμε Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς σας ευχαριστεί θερμά για την ευγενική χειρονομία της δωρέας σας.
Μία απόδειξη καταβολής του δωρηθέντος ποσού θα σας αποσταλεί ταχυδρομικά στη διέυθυνση που δώσατε.