Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας
Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Η Εταιρεία


Η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό-Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2006 μετά από πρωτοβουλία τριών οικογενειών παιδιών με αυτισμό που ζουν στο νομό μας και τη στήριξη συγγενών και φίλων. Όσον αφορά τη νομική της μορφή, η Εταιρεία είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η Εταιρεία έχει 250 εγγεγραμμένα μέλη εκ των οποίων τα 17 είναι προστατευόμενα παιδιά και έφηβοι με αυτισμό.
Η Εταιρεία εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας (AM 03204ΣΥΤ11096Ο38Ν-0911) και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Άρθρο 12 Ν.2646/98) (ΑΜ 03204ΣΥΤ11096Ο38Ν-0830).
      

Σκοπός-Στόχοι


       Η Εταιρεία έχει ως σκοπό την ένταξη των προστατευόμενων μελών της, την ισότιμη μεταχείρισή τους και την εν γένει προστασία τους σε κάθε επίπεδο, στο μέγιστο βαθμό και σε όλους τους τομείς.
       Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία έχει θέσει επιμέρους στόχους και έχει αναλάβει δράσεις γύρω από θέματα που αφορούν:
·         Την αναλυτική αποτύπωση της εικόνας του αυτισμού στο νομό Καστοριάς
·         Την οργάνωση και λειτουργία δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των ειδικών δυσκολιών και γενικότερα των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των ατόμων με αυτισμό – διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή και των οικογενειών τους.
·         Την παροχή συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των λειτουργών ψυχικής υγείας καθώς και των εκπαιδευτικών του νομού και τη συμμετοχή τους σε εθελοντικά προγράμματα εμψύχωσης και υποστήριξης στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών των πολιτών.
·         Τη συμμετοχή σε έρευνες δράσης και μελέτες για τις πολλαπλές εφαρμογές της αυτοβοήθειας στην αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των ατόμων με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού και των οικογενειών τους.
       Η Εταιρεία συνεργάζεται  με διάφορους φορείς ανά την επικράτεια που δραστηριοποιούνται σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων του αυτιστικού φάσματος.


Διοικητικό Συμβούλιο
  • Ζάγκα Αριστούλα, Πρόεδρος Δ.Σ., γονέας προστατευόμενου μέλους.
  • Ριζοπούλου Γεωργία, Γραμματέας Δ.Σ., γονέας προστατευόμενου μέλους
  • π. Ελευθέριος Συτιλίδης, Ταμίας, ιερέας
  • Ευαγγέλου Χριστίνα, μέλος Δ.Σ., γονέας προστατευόμενου μέλους
  • Πατρώνου Παπατέρπου Χρυσούλα, μέλος Δ.Σ., Συγγραφέας