Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας
Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ - Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Καστοριά, λαμβάνοντας υπόψη:
  1. τις διατάξεις του Ν. 2716/99
  2. την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25-11-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2444/Β’/14-12-2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  3. την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/οικ.1962/21-09-2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1268/Β’/19-10-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  4. την υπ. αριθμ. πρωτ. Α4β/Γ.Π. 110204/14/28-04-2015 άδεια λειτουργίας της Μονάδας
  5. την υπ. αριθμ. πρωτ. 276/12.10.2016 παραίτηση επιστημονικά υπεύθυνης –ψυχολόγου του Κέντρου Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού Ν. Καστοριάς
  6. την υπ.αρ. 1 Απόφαση της Πράξης 12/08-11-2016 του Δ.Σ. του Σωματείου
ζητά την πρόσληψη Επιστημονικά Υπευθύνου με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του «Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, Ν. Καστοριάς», που εδρεύει στους Μανιάκους Καστοριάς, για τη χρονική περίοδο από 09-12-2016 έως 08-12-2017:                
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ειδικότητα Ψυχολόγου ΠΕ για την κάλυψη της θέσης του Επιστημονικά Υπευθύνου του Κέντρου Ημέρας.
 
Το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης με συνημμένο το έντυπο της αίτησης, και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τα κριτήρια επιλογής είναι διαθέσιμα:

 α) αναλυτικό τεύχος προκήρυξης: εδώ
β) Έντυπο αίτησης: εδώ 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημερών και αρχίζει από την επομένη της 10/11/2016, ημέρας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Σωματείου και λήγει την Τετάρτη 30/11/2016.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
Ζάγκα Αριστούλα

Σεμινάριο Πιστοποίησης Εκπαιδευτών στη Mέθοδο Cygnet
Σεμινάριο Πιστοποίησης Εκπαιδευτών στη Mέθοδο Cygnet
› στις 28-29 Ιανουαρίου 2017

Φορέας: Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς σε συνδιοργάνωση με την Ε.ΨΥ.ΜΕ.
Τόπος: Κορυτσάς 9, Καστοριά
Εκπαιδευτής: Δρ. Βογιουνδρούκας Ιωάννης, Επιστημονικός Διευθυντής ΙΕΕL
Διάρκεια: 2 ημέρες (14 ώρες)
Αριθμός συμμετεχόντων:
14- 16 άτομα (8 ζευγάρια)
Κόστος:180 ευρώ
Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται ένα DVD με όλο το υλικό της μεθόδου Cygnet και τα προγράμματα παρουσίασης μεταφρασμένα στα Ελληνικά.

Εγγραφές έως: 15/12/2016
Υπεύθυνη: κα Κατσαβού Αικατερίνη
Τηλ. /Fax.: 2467087543  

Αίτηση συμμετοχής: στο e-mail: kentro.hmeras@gmail.com με ένα σύντομο βιογραφικό με προηγούμενες εκπαιδεύσεις πάνω στον αυτισμό.

Info: Κριτήριο επιλογής των υποψηφίων είναι η διετής (2) τουλάχιστον εμπειρία τους με άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. Για την επιλογή τους θα ληφθούν υπόψη προηγούμενες εκπαιδεύσεις σε:
·         Early Bird ή Early Bird Plus
·         Εκπαίδευση εκπαιδευτών ή σεμινάρια απόκτησης εκπαιδευτικών δεξιοτήτων PECS, TEACCH, Makaton, Κοινωνικές Ιστορίες ή άλλη εξειδικευμένη για τον αυτισμό εκπαίδευση
·         Εκπαίδευση ή/και εμπειρία από δουλειά με ομάδες
Περισσότερες πληροφορίες για τη μέθοδο Cygnet στην ιστοσελίδα της Ε.ΨΥ.ΜΕ. (http://www.cygnet.gr/Professionals.htm)