Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας
Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Τροποποίηση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

(Δημοσιεύθηκε στις 25/04/2012 στο www.disabled.gr) Στις 23 Απριλίου 2012 ανακοινώθηκε από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η απόφαση Αριθ. Φ.90380/5383/738, σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.90380/25916/3294/3.11.2011 (Β΄ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)».

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ Β’ 1233/11.4.2012.
Διαβάστε επίσης:
–> ΦΕΚ 2456 Β’/3-11-2011 – Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) (3/11/2011), που έχει αντικατασταθεί.
–> Αριθ. Πρωτ: Φ.90380/25916/3294 – Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) (31/10/2011), μέρος του οποίου έχει αντικατασταθεί.
Προσοχή: Ο νέος ΕΚΠΥ περιλαμβάνει νέες αυξημένες τιμές σε συγκεκριμένα είδη που αντικαθιστούν τις τιμές του προηγούμενου ΕΚΠΥ. Περιλαμβάνει επίσης και κάποια νέα είδη που δεν χορηγούντο με τον προηγούμενο ΕΚΠΥ. Για να παρακολουθείτε τις αλλαγές που γίνονται στις παροχές που ΕΟΠΥΥ να επισκέπτεστε τακτικά τον οδηγό επιβίωσης για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2012

Έκτακτη Γενική Συνέλευση


Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση το Σάββατο 28 Απριλίου 2012, στις 6:00 μ.μ. στο χώρο των γραφείων της Εταιρείας στην οδό Κορυτσάς 9 στην Καστοριά (πίσω από την Εθνική Τράπεζα). Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα γίνει το Σάββατο 5 Μαΐου, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1.      Έκδοση απόφασης υλοποίησης Πράξης με ίδια μέσα.

Υπενθυμίζεται ότι στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Εταιρείας. Ταμειακώς τακτοποιημένα θεωρούνται τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές του τρέχοντος καθώς και του προηγούμενου έτους. Η ετήσια συνδρομή είναι 20 Ευρώ και μπορεί να εξοφληθεί με τους παρακάτω τρόπους:
  • μετρητά κατά την ημέρα της συνέλευσης.
  • Τράπεζα Πειραιώς: Αρ. λογαριασμού 5248046915593 ΙΒΑΝ: GR201722480005248046915593
    • Αιτιολογία: ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2012 – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ μέλους.
  • Επικοινωνία με τα τηλέφωνα 6936010842 (κ. Πάνος), 6944510822 (κ. Μιχαλόπουλος), 6974979809 (κα Νουβαρτζίδου)

Με τιμή
το Δ.Σ.
Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό και Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς
Κορυτσάς 9 52100 Καστοριά Τηλ: 2467024636
Email: autismkastoria@gmail.com Facebook: www.facebook.com/autism.kastorias