Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας
Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ- ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του Επιστημονικά Υπεύθυνου -Ψυχολόγου και την εισήγηση της αρμόδια επιτροπής, περνάνε στη δεύτερη φάση της συνέντευξης οι υποψήφιοι του πρώτου πίνακα.
Οι υποψήφιοι που απορρίπτονται βρίσκονται στον δεύτερο πίνακα.

Α ΦΑΣΗ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΚΑΡΑΝΑΥΤΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2
ΜΠΕΛΟΚΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ -ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Α ΦΑΣΗ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1
ΤΣΙΟΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
2
ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
3
ΒΑΛΣΑΜΗ
ΗΛΙΑΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
4
ΖΗΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
5
ΝΑΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
6
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
7
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ


Δικαίωμα ένστασης έχουν όλοι οι υποψήφιοι καλώντας στο τηλέφωνο 2467087543  (Γραμματεία Κέντρου Ημέρας), για τις επόμενες τρεις ημέρες ξεκινώντας από σήμερα (Τετάρτη 7/12/2016 έως Παρασκευή 09/12/2016) και ώρες 12:00μ.μ. - 19:00 μ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: