Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας
Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012

Αποτελέσματα Προκήρυξης Πρόσληψης Προσωπικού

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων με κωδικούς ΕΡΓΟ, ΛΟΓΟ, ΠΑΙΔ, ΦΥΣ, ΕΙΔ-ΕΚΠ και ΔΙΟΙΚ και την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, το Δ.Σ. ενέκρινε την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής και θα προχωρήσει στην κάλυψη των θέσεων ως ακολούθως:
 
κ. Λαμπροπούλου Χρύσα για τη θέση με κωδ. ΛΟΓΟ
κ. Κωστάρα Καλλιρόη για τη θέση με κωδ. ΠΑΙΔ
κ. Σαββίδου Κυριακή για τη θέση με κωδ. ΦΥΣ
κ. Ιατρού Γεώργιος για τη θέση με κωδ. ΕΙΔ-ΕΚΠ
κ. Κολλήγα Χρυσούλα για τη θέση με κωδ. ΔΙΟΙΚ

Η θέση Εργοθεραπευτή (κωδ ΕΡΓΟ) δεν καλύφθηκε καθώς υπήρξε μία μόνο αίτηση ο φάκελος της οποίας ήταν ελλιπής. Η θέση θα προκηρυχθεί εκ νέου το αμέσως επόμενο διάστημα.
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: