Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας
Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Κυριακή 2 Μαΐου 2010

Μία ωραία εκδρομή!

Κυριακή 26 Απριλίου 2010
Εκδρομή της Εταιρείας στον Προφήτη Ηλία Καστοριάς για υπαίθρια αγγειοπλαστική!
Φανή σ'ευχαριστούμε!
Δεν υπάρχουν σχόλια: