Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας
Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ και την εισήγηση της αρμόδια επιτροπής, παραθέτονται οι παρακάτω πίνακες:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
Γρηγοριάδου
Σοφία
Βασίλειος
2
Λαζαρίδου
Βασιλική
Κων/νος
3
Γεράκη
Μαριάννα
Αθανάσιος
4
Αμοιρίδου
Ειρήνη
Γεώργιος
5
Χαρίση
Γεωργία
Απόστολος
6
Τζάνα
Ιωάννα
Χρήστος
7
Ζάχου
Αικατερίνη
Σπυρίδωνας
8
Τσαρούχα
Γεωργία
Χρήστος
9
Σερσέμη
Παρθένα
Κων/νος
10
Αθανασοπούλου
Ελευθερία
Ιωάννης
11
Σιαμίδου
Χρυσάνθη
Χρήστος
12
Ουζουμανίδου
Άννα- Παρθένα
Ιωάννης


ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1
Τζήκα
Ζωή
Δημήτριος
Δεν προσκομίστηκε Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

Οι υποψήφιοι που αναγράφονται στον Πίνακα 1, θα ενημερωθούν τηλεφωνικά, άμεσα, για την ώρα και την ημέρα της συνέντευξης.

Με εκτίμηση
Η επιτροπή αξιολόγησης.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: