Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας
Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016

Συμμετοχή και υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς με τον Δήμο Καστοριάς και των υπολοίπων φορέων για την Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) του Δήμου Καστοριάς. Ευχόμαστε καλή αρχή και καλή και δημιουργική συνεργασία.


Δεν υπάρχουν σχόλια: