Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας
Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό - Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς καλεί τα μέλη της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, την Κυριακή 19-1-2014 στις 19.00, στα γραφεία του Σωματείου, στην οδό Κορυτσάς 9 στην Καστοριά, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Διοικητικός – Οικονομικός Απολογισμός 2013
Θέμα 2ο : Προϋπολογισμός 2014
Θέμα 3ο : Προγραματισμός δράσεων 2014

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα συνέρθει την Κυριακή 26-1-2014, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο.

Το Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: