Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας
Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εξωτερικών Συνεργατών

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων της προσκλησης με Α.Π.: 160/18-12-2012 και την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, το Δ.Σ. εγκρίνει την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής και αποδέχεται τις προτάσεις σύναψης ειδικευμένου έργου με αμοιβή των ακολούθων υποψηφίων:
 
του κ. Νότα Στέργιου για τη θέση του Εξωτερικού Επόπτη Δομής
της κ. Σιαμούλη Φανής για τη θέση του Παιδοψυχιάτρου
της κ. Παΐζη Όλγας για τη θέση του Συμβούλου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
της κ. Μάγκλαρη Ελίζας για τη θέση του Ειδικού Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης
της κ. Ζέρβα Μυρτούς για τη θέση του Λογιστή

Δεν υπάρχουν σχόλια: