Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας
Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Δευτέρα 16 Απριλίου 2012

Έκτακτη Γενική Συνέλευση


Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση το Σάββατο 28 Απριλίου 2012, στις 6:00 μ.μ. στο χώρο των γραφείων της Εταιρείας στην οδό Κορυτσάς 9 στην Καστοριά (πίσω από την Εθνική Τράπεζα). Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα γίνει το Σάββατο 5 Μαΐου, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1.      Έκδοση απόφασης υλοποίησης Πράξης με ίδια μέσα.

Υπενθυμίζεται ότι στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Εταιρείας. Ταμειακώς τακτοποιημένα θεωρούνται τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές του τρέχοντος καθώς και του προηγούμενου έτους. Η ετήσια συνδρομή είναι 20 Ευρώ και μπορεί να εξοφληθεί με τους παρακάτω τρόπους:
  • μετρητά κατά την ημέρα της συνέλευσης.
  • Τράπεζα Πειραιώς: Αρ. λογαριασμού 5248046915593 ΙΒΑΝ: GR201722480005248046915593
    • Αιτιολογία: ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2012 – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ μέλους.
  • Επικοινωνία με τα τηλέφωνα 6936010842 (κ. Πάνος), 6944510822 (κ. Μιχαλόπουλος), 6974979809 (κα Νουβαρτζίδου)

Με τιμή
το Δ.Σ.
Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό και Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς
Κορυτσάς 9 52100 Καστοριά Τηλ: 2467024636
Email: autismkastoria@gmail.com Facebook: www.facebook.com/autism.kastorias

Δεν υπάρχουν σχόλια: