Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας
Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2009

Ευχαριστούμε για τη δωρέα!

Η Εταιρεία Προστασίας Ατόμωνμε Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς σας ευχαριστεί θερμά για την ευγενική χειρονομία της δωρέας σας.
Μία απόδειξη καταβολής του δωρηθέντος ποσού θα σας αποσταλεί ταχυδρομικά στη διέυθυνση που δώσατε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: